Hør mere med Cochlear

Et høreimplantat kan gøre en stor forskel.

Hvis du ikke længere får det maksimale udbytte af dine høreapparater, er det måske tid til høreimplantater? De kan gøre en tydelig forskel på den måde, du oplever lyd på, så du kan fokusere mindre på din hørelse, og mere på at nyde øjeblikket.

Bedre Hørelse er vores initiativ målrettet mennesker med moderat til meget svær hørenedsættelse. Vi støtter dig som en loyal partner på vejen mod din optimale høreløsning.

Høreimplantater kan være den rette løsning, når høreapparater ikke (længere) er nok

Selv med høreapparater er det ikke sikkert, at du eller en i din omgangskreds hører alt, hvad der bliver sagt. Cochlear™ høreimplantater fungerer på en anden måde end høreapparater. Cochlear-implant kan give en mere klar og tydelig lyd og kan give dig mulighed for igen at høre nogle af de lyde, du har savnet så meget.

Hvis du eller en i din omgangskreds har problemer med hørelsen, selv når der bruges kraftige høreapparater, og har svært ved at høre, hvad der bliver sagt, kan et cochlear-implant måske være den løsning, du har ventet på.

"Det første, jeg hørte, var min kones stemme. Jeg kunne høre igen! Det var næsten ikke til at forstå. Jeg er blevet ligesom den, jeg var for mange år siden. Det er en livsforandrende ændring. Det er utroligt, hvad sådan en lille, højteknologisk enhed kan udrette."

Dave fra Wales

Sådan kan et høreimplantat hjælpe dig

Cochlear-implant kan være den rette løsning, hvis dine høreapparater ikke er tilstrækkelige til, at du kan høre, hvad der bliver sagt. Et cochlear-implant kan hjælpe dig med at få selvtilliden tilbage med bedre hørelse2 i sociale sammenhænge, så du igen kan nyde samværet med familie og venner.

Cochlear-implant:

 • Mere klar og tydelig lyd2,3 og ikke blot højere lyd
 • Hjælp til at forstå, hvad der bliver sagt2
 • Mulighed for igen at høre de lyde, du har savnet så meget
 • Bedre hørelse i støjfyldte miljøer1
 • Bedre høretilfredshed og dermed øget livskvalitet4,5
 • Dækkes af sundhedssystemet
 • Kræver et gennemprøvet kirurgisk indgreb

Er du kvalificeret til et høreimplantat?

Cochlear-implant hjælper personer, der har en svær til meget svær hørenedsættelse, og som ikke har et tilstrækkeligt udbytte af høreapparater.

Nogle personer med svær til meget svær hørenedsættelse oplever, at det er som at høre høj lyd fra en dårligt indstillet radio, når de bruger høreapparater. De kan høre brudstykker af det, der bliver sagt, og lyden er som sådan høj nok, men bare meget utydelig.

Bemærk: Brugen af høreapparater er et vigtigt første trin, når det skal evalueres, om du er kvalificeret til et cochlear-implant.

Deltag i en kort quiz

Vil du gerne vide, om et cochlear-implant er den rette løsning for dig eller en i din omgangskreds? Deltag i en kort quiz*

Jeg har problemer med at høre, hvad der bliver sagt i telefonen.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg har problemer med at deltage i samtalen, når to eller flere personer taler på samme tid.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg har problemer med at forstå, hvad der bliver sagt i fjernsynet.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg har problemer med at deltage i samtaler.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg er bekymret for ikke at høre telefonen eller dørklokken.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg har problemer med at deltage i samtaler i støjfyldte miljøer såsom restauranter eller lokaler, hvor der er mange mennesker.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg kan ikke høre, hvilken retning lydene kommer fra.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg misforstår nogle ord og er nødt til at bede folk om at gentage det, de har sagt.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg har svært ved at høre kvinde- og børnestemmer.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg har svært ved at høre, hvad taleren i et stort lokale siger, f.eks. ved møder eller i kirker.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg synes, at mange af de personer, jeg taler med, mumler eller taler utydeligt.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Folk bliver irriterede, fordi jeg misforstår det, de siger.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg misforstår, hvad der bliver sagt, og svarer derfor på noget, der ikke bliver spurgt om.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Jeg trækker mig fra sociale aktiviteter, da jeg ikke kan høre, hvad der bliver sagt, og derfor er bange for at sige noget forkert.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig

Familiemedlemmer og venner fortæller mig, at de tror, jeg har hørenedsættelse.

På en skala fra 1 til 5

1
2
3
4
5
Uenig
Enig
*Kilde: Koike, J.; Hurst, M.K.; and Wetmore, S. J. Correlation between the American Academy of Otolaryngology -Head and Neck Surgery five-minute hearing test and standard audiological data, Otolaryngology - Head and Neck Survery, Volume 111 (5), pp. 625-632.

Sådan fungerer cochlear-implant

Cochlear-implant er designet til at omgå de skadede sensoriske hårceller i selve cochlea og i stedet stimulere hørenerven direkte. Hos egnede kandidater giver det mulighed for at høre lyden klarere og tydeligere end med et høreapparat.

Et cochlear-implant kan give dig mulighed for at høre lyde, du ikke har hørt længe.

Der er to primære dele i et Cochlear™ Nucleus® System:

 1. Den eksterne lydprocessor
 2. Implantatet, som indopereres under huden, og er forbundet med en række elektroder, der indføres i cochlea.

Sådan kan du få et høreimplantat

Din vej mod en bedre hørelse består af flere trin. Herunder kan du læse mere om de enkelte trin i processen mod at få et høreimplantat.

 • Trin 1: kontakt din hørespecialist eller din ørelæge

  Spørg dem om muligheden for at få et implantat. Din hørespecialist kan afgøre, om du eller en i din omgangskreds vil kunne have fordel af en høreimplantatløsning, og henvise dig til en specialist, hvis det er tilfældet.

 • Trin 2: vurdering

  Klinikken vurderer, om et implantat er den rette løsning for dig. Hvis det vurderes, at et implantat er den rette løsning, dækkes udgiften af sundhedssystemet.

 • Trin 3: operation

  Høreimplantatkirurgi er et kendt indgreb, som kun tager et par timer, og som foretages af en kirurg med speciale i øre-næse-hals-kirurgi.

 • Trin 4: tilpasning

  Dette er det øjeblik, du har ventet på! Omkring fire til seks uger efter operationen tilpasser din hørespecialist lydprocessoren, og du kan begynde at høre nye lyde gennem implantatet. Med tiden og noget træning, vænner du dig lidt efter lidt til den nye måde at høre på.

 • Trin 5: rehabilitering og opfølgende behandling

  Personalet på klinikken tilbyder skræddersyet træning, så du kan forstå de nye lyde. Du tilbydes en række konsultationer i løbet af de første måneder, så din hørespecialist kan tilpasse og finjustere lydprocessoren, så du kan opnå den bedst mulige høreoplevelse. Du har desuden adgang til en lang række værktøjer og support, så du kan fortsætte træningen derhjemme.

Se, hvordan vores cochlear-implant forbedrer livskvaliteten.

REFRENCER

 1. Hirschfelder A, Gräbel S, Olze H. The impact of cochlear implantation on quality of life: The role of audiologic performance and variables. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Mar;138(3): 357-362.
 2. Fitzpatrick EM, Leblanc S. Exploring the factors influencing discontinued hearing aid use in patients with unilateral cochlear implants. Trends in Amplification. 2010, 14; (4): 199–210
 3. Runge CL, Henion K, Tarima S, Beiter A, Zwolan TA. Clinical outcomes of the Cochlear™ Nucleus® 5 cochlear implant system and SmartSound™ 2 signal processing. J Am Acad Audiol. 2016, 27; (6): 425–440.
 4. Granço FS, Fernandes NF, Morettin M, Costa Filho OA, Bevilacqua MC. The relationship between the speech perception and the degree of satisfaction among adult users of cochlear implants. International archives of otorhinolaryngology. 2013 Apr;17(02):202-7.
 5. Olze H, Szczepek AJ, Haupt H, Förster U, Zirke N, Gräbel S, Mazurek B. Cochlear implantation has a positive influence on quality of life, tinnitus, and psychological comorbidity. The Laryngoscope. 2011 Oct;121(10):2220-7

Spørg din læge om behandling af høretab. Udbytte kan variere, og din læge vil rådgive dig om de faktorer, der kan påvirke dit udbytte. Læs altid brugsanvisningen. Ikke alle produkter kan fås i alle lande. Kontakt din lokale Cochlear repræsentant for produktoplysninger.
Se brugsanvisningen for nærmere oplysninger, forholdsregler og advarsler.
De synspunkter, brugeren giver udtryk for, repræsenterer brugerens egne holdninger. Kontakt din læge for at afgøre, om du kan anvende Cochlear teknologi.
Cochlear Nucleus 7-lydprocessoren er kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch. Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet på www.cochlear.com/global/da/apps/sound-processor-and-app/compatibility
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus og det elliptiske logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cochlear Limited.
Du kan se en komplet liste over Cochlears varemærker på siden Betingelser for brug page.

D1896223 V2